Autume

Autume

wei tai
30 x 40 inches (L x W)

morning

morning

wei tai
Oil
40 x 30 inches (L x W)

Stagecoach

Stagecoach

wei tai
Oil
24 x 48 inches (L x W)

Thunderous Hooves

Thunderous Hooves

wei tai
Charcoal
30 x 40 inches (L x W)

Tommy

Tommy

wei tai
Oil
30 x 24 inches (L x W)